Visie Talentontwikkeling

Een talent hebben is één ding, er wat mee doen is iets anders. Talenten komen pas tot bloei wanneer je vaardigheden en competenties gaat ontwikkelen om je talenten optimaal te gebruiken. Dit heet talentontwikkeling. Talentontwikkeling is zo belangrijk omdat je anders je eigen potentieel onbenut laat. Deze ontwikkeling krijgt gestalte door in een veilige omgeving en vanuit een positieve grondhouding te mogen groeien en te kunnen leren van gemaakte fouten.

Op Pluspunt geven wij eigentijds, uitdagend en toekomstgericht onderwijs van hoge kwaliteit, dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van ieders talenten en identiteitsontwikkeling. We kijken goed naar de (individuele) onderwijsbehoeften van onze leerlingen en stemmen ons onderwijs daar (waar mogelijk) op af. Dit gebeurt door met plezier, vol vertrouwen en in een prettige sfeer middelen aan te reiken om verantwoorde keuzes te maken. Leerlingen van Pluspunt hebben na acht jaar basisonderwijs kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkeld die hen helpen succesvol te zijn in de verdere toekomst.

We maken gebruik van moderne lesmethoden en organiseren gedurende het schooljaar tal van educatieve activiteiten, uitstapjes en diverse projectweken voor alle leerlingen van de school. Zo is er jaarlijks onder meer de Engelse week, de Techniekweek en de week van de Lentekriebels.

 

Missie en visie van BOOR:

Missie:

Maximale kansen creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten

daarvoor kunnen benutten. Een samenleving die toekomstbestendig en divers is.

Visie:

Wij dragen zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van alle leerlingen.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl