Passend onderwijs Pluspunt

Pluspunt is een school waar kinderen in een veilige, warme en open omgeving leren elkaar en zichzelf te accepteren en te respecteren. Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met een lichamelijke beperking, de meer- of...

Lees verder

Wet Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs en daarmee de zorgplicht van kracht. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat ieder kind dat op hun school zit of die zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het sa...

Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel

Via onderstaande link is ons schoolondersteuningsprofiel te downloaden.  Er heeft een wisseling plaatsgevonden in de directie. De huidige directeur is: Martin Schreij e-mailadres: info@obs-pluspunt.nl Schoolondersteuningsprofiel ...

Lees verder

Grenzen van zorg

Onderstaande maakt onderdeel uit van ons schoolondersteuningsprofiel.  Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs

Lees verder

Toepassing in de praktijk.

Passend onderwijs, toepassing in de praktijk.

Lees verder


Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl