Rijndam Revalidatiecentrum

Voor de begeleiding van de leerlingen met een lichamelijke beperking werkt Openbare basisschool Pluspunt al meer dan 20 jaar samen met Rijndam Revalidatiecentrum. De leerlingen volgen onderwijs binnen de reguliere groepen. Samen dragen wij zorg voor een o...

Lees verder

Meldcode & Sisa

De Rotterdamse Meldcode De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handele...

Lees verder

Kinderopvang gro-up

Kinderopvang Gro-up verzorgt binnen onze school vier ochtenden per week peuteropvang op de locatie “Het Pluspuntje”. Peuters spelen met elkaar en leren van elkaar, in een stimulerende omgeving en onder deskundige begeleiding van pedagogisch me...

Lees verder

JTV Mondzorg voor kids

JTV Mondzorg voor kids is een gespecialiseerde kindertandarts en actief op meerdere locaties. Mooie stralende tanden en kiezen zijn belangrijk voor de gezondheid én het zelfvertrouwen van uw kind. Daarom willen wij dat uw kind met plezier naar een ...

Lees verder


Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl