Contactgegevens

Contactgegevens

Bezoekadres:
Maria Wesselingstraat 14
3065 GA Rotterdam
Telefoon 010-20 20 534
 
Postadres:
Dirkje Goedhartstraat 131
3065 GJ Rotterdam
 
e-mail algemeen: info@obs-pluspunt.nl
e-mail administratie: administratie@obs-pluspunt.nl
 
 
Administratie
Bij de administratie van de school kunt u onder andere terecht voor allerlei praktische zaken zoals schoolmelk, verschillende formulieren, bijvoorbeeld voor aanvraag verlof en gevonden voorwerpen.
Ook kunt u telefonisch, het liefst voor aanvang van de school, uw kind absent melden. De administratie geeft deze melding dan door aan de leerkracht van uw kind.

Directie
De directie van de school is in principe dagelijks aanwezig. Wilt u één van de directieleden spreken dan kunt u bellen voor het maken van een afspraak of een mail sturen (info@obs-pluspunt.nl). 

Zorg
Pluspunt vindt een goede zorg voor alle leerlingen belangrijk. De school werkt hiervoor o.a. met drie leerkrachten die IB taken uitvoeren. Samen met de leerkracht volgen zij de ontwikkeling en vorderingen van de kinderen. Indien nodig kan de intern begeleider de leerkracht ondersteunen en adviseren of extern advies inwinnen.
De intern begeleiders zijn te bereiken op: 010-235 64 06
 
Meer praktische informatie kunt u vinden op verschillende andere pagina's van de website en in de schoolgids die u hier kunt downloaden.


Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl