Jaarplan

  Via onderstaande link is het jaarplan 2020-2021 van obs Pluspunt te downloaden. In dit jaarplan beschrijven wij onze ambities en doelen voor komend schooljaar en blikken we terug op het afgelopen schooljaar. Jaarplan en jaarverslag...

Lees verder

Zorgplan

Via onderstaande link is het zorgplan 2020-2021 van obs Pluspunt te downloaden. Doel van het zorgplan is om de organisatie rondom de zorg in de school in beeld te brengen    Zorgplan...

Lees verder

Verzuimprotocol

Via de link is het verzuimprotocol van obs Pluspunt te downloaden.

Lees verder

Protocol meldcode huiselijk geweld

Via de link is het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te downloaden.

Lees verder

Protocol medisch handelen

Via onderstaande link is het protocol medisch handelen van obs Pluspunt te downloaden. Protocol medisch handelen

Lees verder

Medicijngebruik

Via de link is het protocol voor medicijngebruik medicijngebruik op obs Pluspunt te downloaden.  

Lees verder

Verklaring medicijnverstrekking

Via onderstaande link is kunt u een verklaring voor medicijnverstrekking downloaden.   Verklaring medicijnverstrekking

Lees verder

Protocol social media

Via onderstaande link is ons protocol voor social media  te downloaden.

Lees verder

Gedragsprotocol Pluspunt

Via onderstaande link  is het gedragsprotocol van Pluspunt te downloaden. gedragsprotocol 

Lees verder

Pestprotocol

Via onderstaande link is het pestprotocol van Pluspunt te downloaden.   Pestprotocol

Lees verder

Protocol schorsen & verwijderen

Via onderstaande link is het protocol schorsen & verwijderen van leerlingen te downloaden.   Protocol schorsen & verwijderen

Lees verder


Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl