Jaarplan 2021-2022

  Via onderstaande link is het jaarplan 2021-2022 van obs Pluspunt te downloaden. In dit jaarplan beschrijven wij onze ambities en doelen voor komend schooljaar en blikken we terug op het afgelopen schooljaar. Lees verder...

Lees verder

Zorgplan

Via onderstaande link is het zorgplan 2023-2024 van obs Pluspunt te downloaden. Doel van het zorgplan is om de organisatie rondom de zorg in de school in beeld te brengen    Lees verder...

Lees verder

Verzuimprotocol

Via de link is het verzuimprotocol van obs Pluspunt te downloaden.   Lees verder

Lees verder

Protocol meldcode huiselijk geweld

Via de link is het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te downloaden. Lees verder.  

Lees verder

Protocol medisch handelen

Via onderstaande link is het protocol medisch handelen van obs Pluspunt te downloaden. Lees verder

Lees verder

Medicijngebruik

Via de link is het protocol voor medicijngebruik op obs Pluspunt te downloaden.   Lees verder  

Lees verder

Verklaring medicijnverstrekking

Via onderstaande link is kunt u een verklaring voor medicijnverstrekking downloaden.   Lees verder

Lees verder

Protocol social media

Via onderstaande link is ons ons protocol voor social media te downloaden.   Lees verder 

Lees verder

Gedragsprotocol Pluspunt

Via onderstaande link  is het gedragsprotocol van Pluspunt te downloaden. Lees verder

Lees verder

Pestprotocol

Via onderstaande link is het pestprotocol van Pluspunt te downloaden.   Lees verder

Lees verder

Protocol schorsen & verwijderen

Via onderstaande link is het protocol schorsen & verwijderen van leerlingen te downloaden.   Lees verder

Lees verder

Passend onderwijs

Pluspunt is een school waar kinderen in een veilige, warme en open omgeving leren elkaar en zichzelf te accepteren en te respecteren. Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met een lichamelijke beperking, de meer- of...

Lees verder


Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl