Verbetering van de fysieke toegankelijkheid van Rotterdamse schoolgebouwen.

Verbetering van de fysieke toegankelijkheid van Rotterdamse schoolgebouwen.

Woensdag 8 februari 2023

De Brede Raad 010 heeft een advies geschreven over de verbetering van de fysieke toegankelijkheid van Rotterdamse schoolgebouwen.

In ons advies vind je ervaringen van Rotterdammers met toegankelijkheid van schoolgebouwen in Rotterdam. We constateren dat elk schoolgebouw niet standaard toegankelijk is. Daardoor is onderwijs in Rotterdam standaard niet inclusief. Daarmee ontbreekt een basisvoorwaarde om kinderen samen te laten leren. Maar verhindert het ook ouders/verzorgers, leerkrachten of andere bij school betrokkenen die zelf een beperking hebben om naar school te komen, voor bijvoorbeeld tienminutengesprekken, om les te geven of op andere wijze kinderen te helpen in de school.

De Brede Raad 010 adviseert de Gemeente Rotterdam onder meer de regierol te pakken en te waarborgen dat het onderwijs in Rotterdam voor iedereen goed toegankelijk is.

Ook adviseert de Brede Raad 010 de gemeente Rotterdam in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP OHV) op te nemen dat er per nieuw te bouwen gebouw gekeken wordt naar wat er nodig is voor een duurzaam gebouw waar niet alleen leerlingen met een beperking gebruik van kunnen maken, maar ook personeel en andere gebruikers met een beperking.

Daarnaast pleiten we ervoor dat de gemeente 010 Toegankelijk betrekt bij het bouwen van nieuwe scholen en zich door hen laat adviseren over het Programma van Eisen en de tekeningen met 010 Toegankelijk de uitvoering hiervan controleert.

De Brede Raad 010 adviseert de gemeente Rotterdam zelf het goede voorbeeld te geven en in al haar communicatie te laten zien dat mensen met een beperking erbij horen.

Voor het advies hebben we gesproken met onder meer 010Toegankelijk , Stichting BOOR PPO (Passend Primair Onderwijs), ervaringsdeskundigen, Mytylschool de Brug, VSO-P en Obs Pluspunt

 


Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl