Nieuwe ouders

Beste nieuwe ouder,

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Als je daar goed op inspeelt, zijn kinderen tot grote prestaties in staat. Wordt er uit gehaald wat erin zit. Dit is het uitgangspunt van onze school. 

Pluspunt biedt onderwijs van hoge kwaliteit, geeft kinderen kansen om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Dat gebeurt in een veilige en uitdagende omgeving en in een goed pedagogisch schoolklimaat.
Een goede relatie tussen de leerling en de leerkracht staat centraal bij ons. Maar ook een goed contact met de ouders. Openheid, structuur en vertrouwen zijn begrippen die goed bij Pluspunt passen.

Passend onderwijs 
Het onderwijs op Pluspunt is deels klassikaal. De leerlingen werken zelfstandig of met elkaar, in kleine groepen, aan de leerstof. De school houdt daarbij rekening met de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. Dat wil zeggen dat het ene kind extra instructie of ondersteuning krijgt en het andere juist extra uitdagingen. Dat kan in de groep zelf, een niveaugroep of de verrijkingsgroep.
Vanaf de start in 1992 geeft de school ook aan kinderen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid om regulier onderwijs te volgen. Hiervoor werkt Pluspunt samen met Rijndam Revalidatiecentrum.
 
Normen en waarden
Pluspunt bereidt haar leerlingen stap voor stap voor op hun toekomst, de overstap naar het Voortgezet Onderwijs en hun rol in de samenleving. Op school leren de kinderen steeds meer zelfstandig keuzes te maken en deze uit te voeren. Leerlingen worden steeds meer verantwoordelijk voor zichzelf en hun omgeving. Daarnaast leren de kinderen ook dat er grenzen en regels zijn, dat niet elk gedrag getolereerd wordt. Hiervoor werken wij o.a. met de Kanjertraining, een schoolbrede methode op het gebied van sociale vaardigheden.

Samenwerking
Onderwijs is meer dan alleen de school. Pluspunt werkt daarom samen met o.a. Stichting Bijdehand voor de buitenschoolse opvang, het School Maatschappelijk Werk, de dienst Sport en Recreatie, Weer Samen Naar School en Thorbecke V.O.
 
 
 

Rondleidingen en informatiegesprekken

Een half jaar voordat een kind 4 jaar wordt, ontvangt u een scholengids met daarbij het verzoek om uw kind aan te melden voor een basisschool.

In de wijken ‘s-Gravenland en Prinsenland zijn een aantal verschillende scholen.
Als u meer informatie wilt over Pluspunt en de school een keer wilt komen bekijken, dan is dat altijd mogelijk.

Wanneer u interesse hebt om kennis te maken met Pluspunt kunt u dit per mail aangeven. Als u dan uw telefoonnummer vermeld, wordt er contact met u opgenomen.

Ouders van kinderen die 4 jaar worden kunnen een mail sturen naar
info@obs-pluspunt.nl onder de vermelding 't.a.v. Ellen van Schie'.
Als u dan uw telefoonnummer vermeld, wordt er contact met u opgenomen.
 

Aanmelden

Als u als ouder uw kind wilt aanmelden, omdat u bijvoorbeeld door verhuizing in de buurt bent komen wonen, kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken met onze administratie. 
Tel: 010 20 20 534

Er wordt dan voor gezorgd dat u in contact komt met de juiste persoon. 

 

 

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl