Externe partners

Externe partners

Externe partners


Rijndam
 
Zorgcoördinator Rijndam: 
Peter Kemp

Fysiotherapie: 
Astrid Udo

Fysiotherapie: 
Wendy Vink

Ergotherapie: 
Ingrid Berger

Logopedie: 
Loes van Trirum
 
Kinderopvang BijDeHand 
  

Kinderopvang BijDeHand verzorgt binnen onze school vier ochtenden per week peuteropvang op de locatie “Het Pluspuntje”.

Daarnaast biedt Kinderopvang BijDeHand naschoolse opvang aan voor de kinderen van onze school. Dit doen zij op een aantal locaties, te weten BSO Sjakie in de chocoladefabriek (4-7 jr), BSO Zjaak (7-13 jr) en BSO Mini&Maxi.

Klantcontact & Advies.

T: 010 251 80 76 of E: klantcontact@kov-bijdehand.nl

Jeugdverpleegkundige CJG (Centrum Jeugd en Gezin) 

Mevr. Fleur Willemsen 

Werkdagen: maandag t/m donderdag en vrijdag in de even weken. 

T  088-20 10 000/ 06 13279113 

f.willemsen@cjgrijnmond.nl

Schoolmaatschappelijke werk 

Mevr. Nelly Labrie  

Werkdagen: maandag t/m vrijdag (op de vrijdagen aanwezig bij Pluspunt)  

T 0610728141  

nlabrie@mdrplus.nl

Schoolcontactpersoon PPO Rotterdam:
 
Annette Dalhuisen


Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl