Kerst 2016

Kerst 2016

Donderdag 22 december 2016

Als de dagen gaan korten en de feestdagen in het verschiet liggen, is de tijd aangekomen om na te denken over de dingen die dit jaar gepasseerd zijn. Ook voor Pluspunt is het weer een enerverend jaar geweest. Wij hebben in 2016 vier nieuwe leerkrachten aan ons team mogen toevoegen; Kimbery, Jamie, Esther en Linda. Het voelt echter alsof zij al jaren bij ons werken, zo snel hebben zij zich het onderwijs op Pluspunt eigen gemaakt. Onderwijsinhoudelijk hebben wij een verfijning aangebracht in de didactische plannen die wij voor elke groep 2x per jaar maken. Het Engels, Early Bird, heeft een verdere ontwikkeling doorgemaakt. Onlangs hebben wij een studiedag gevolgd over de Kanjertraining om alles nog eens op te halen en op een rijtje te krijgen. Op dit moment zijn wij bezig met de uitvoer van ons nieuwe rekenbeleidsplan. Dat we goed bezig zijn is ook opgemerkt door de inspectie. Zij waren onder de indruk van de organisatie van het onderwijs toen zij ons in november bezochten. De indicator “respectvol omgaan met elkaar” werd zelf als “goed” beoordeeld. Dat vinden wij belangrijk want een veilige leeromgeving is van groot belang om tot leren te komen. Ook voor 2017 staat er weer van alles te gebeuren. Het onderwijs blijft immers door ontwikkelen. Zo blijven wij werken aan een professionele leergemeenschap. Immers, in een schoolorganisatie waar mensen samen leren, van en met elkaar, zie je de opbrengsten stijgen. Maar nu gaan we eerst genieten van de kerstvakantie. Wij wensen u, ouders/verzorgers en leerlingen, gezellige feestdagen, een goede vakantie en een plezierig en leerzaam 2017 toe!

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl