Inspectiebezoek

Maandag 12 december 2016

Donderdag 1 december is onze school bezocht door 2 inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Zij hebben gesproken met ouders, kinderen en medewerkers, in bijna alle klassen een les bijgewoond en de beleidsdocumenten bestudeerd. Afgelopen vrijdag, 9 december, kwamen zij terug om een presentatie te geven van hun bevindingen. De inspecteurs hebben zich lovend uitgelaten over onze school! Eigenlijk zijn er maar 2 gradaties in het oordeel op diverse indicatoren; voldoende en onvoldoende. Wij hebben bij uitzondering op het aspect “respectvol omgaan met elkaar” zelfs een “goed” gekregen. Wij zijn blij en trots dat wij weer een groene kaart hebben ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl