Kleuters en hun Cito-toetsen

Kleuters en hun Cito-toetsen

Maandag 16 januari 2017

Deze of volgende week maken alle kinderen uit groep 2 de Cito-toetsen Taal en Rekenen. De meeste kinderen doen dit met hun eigen juf in een klein groepje. Sommige kinderen worden individueel getoetst. Door ons observatiesysteem BOSOS hebben de leerkrachten een kind goed in beeld, maar als een kind een Citotoets maakt, wordt de ontwikkeling van een kinderen vergeleken met die van een gemiddelde leerling. Toetsen zijn bedoeld om leerkrachten te ondersteunen. Er kan een achterstand of een voorsprong gesignaleerd worden.Tijdens het rapportgesprek eind januari hoort u hoe uw kind de toetsen gemaakt heeft. Natuurlijk bent u als ouder benieuwd wat er nu precies gevraagd wordt bij bijv, een Taaltoets. Woordenschat, kritisch luisteren, klank en rijm, het horen van een eerste en laatste woord maar ook het herkennen van bepaalde begrippen als 'een begin van de zin ' komt aan bod. De Rekentoets bestaat uit de onderdelen getalbegrip, meten en meetkunde. Op het moment dat een leerling een toets gemaakt heeft en de leerkracht deze heeft nagekeken, wordt er gesproken over resultaten. Er zijn 5 niveaus die aangegeven worden door de letters A t/m E. A is het hoogste niveau. Belangrijk is, dat we naar de vaardigheidsscore kijken die gekoppeld wordt aan de letters. Per toets kijken we dan of die vaardigheidsscore stijgt. Dat is het allerbelangrijkst: dat een kind groeit t.a.v. zichzelf. Kleuters leren spelenderwijs door vooral veel te experimenteren met concrete materialen. Een keer uit een kleurig toetsboekje werken, samen met de juf is leuk! Aan het eind van het schooljaar mogen ook de kinderen uit groep 1 beide toetsen maken. Kleuters zijn helemaal (nog) niet onder de indruk van het maken van een toets. Het is leuk om te laten zien hoeveel je al weet en een foutje maken is helemaal niet erg. Van proberen ga je immers leren! Voor vragen kunt u terecht bij de leerkrachten van de groepen 1/2.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl