Staking 6 november

Staking 6 november

Maandag 4 november 2019

De onderwijsstaking van aanstaande woensdag 6 novembergaat door. Pluspunt blijft deze dag gesloten.

Eerder kon u lezen dat de bonden, werkgevers en minister Slob afgelopen vrijdag een convenant sloten waarin het kabinet toezegde 460 miljoen euro te investeren in het onderwijs. De landelijke staking werd daarmee in eerste instantie afgeblazen. Daarna is er veel gebeurd. Bij de achterban ontstond grote woede omdat een aanzienlijk deel van dit geld eenmalig was. Terwijl de bonden steeds actie hebben gevoerd voor structurele investeringen voor een hoger salaris en minder werkdruk. Het hoofdbestuur van de Algemene Onderwijsbond heeft inmiddels afstand genomen van het convenant dat de bonden en werkgevers afgelopen vrijdag afsloten met minister Arie Slob. Voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond treedt af.

Wat nodig is, is een structurele investering in het onderwijs. Dat is niet bereikt en daarom gaat de staking van 6 november door. De medewerkers in het onderwijs worden gehoord! Ook wij zijn van mening dat hbo-opgeleiden in PO en VO gelijkelijk betaald dienen te worden en dat maatregelen om de werkdruk te verminderen, het lerarentekort tegen te gaan, de kwestie van de tekortvakken op te lossen en de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten snel, goed en structureel behoren te zijn. Daar helpen de toegezegde incidentele gelden onvoldoende bij. De fundamentele kwesties worden hiermee niet opgelost.Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl