Medezeggenschapsraad vergadering

Medezeggenschapsraad vergadering

Donderdag 15 september 2022

Beste ouders/ verzorgers,
 
Als uw zoon/ dochter vorig schooljaar al op Pluspunt zat, bent u vast bekend met het feit dat Pluspunt een medezeggenschapsraad (MR) heeft. 
In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school.
 De MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken.
In een volgende Nieuwsflits stelt onze MR zich voor.  
De MR vergadert dit schooljaar 6 keer op school en de eerste vergadering is gepland op dinsdag 20 september. De Nieuwsflits komt later uit.
De vergaderingen zijn voor ouders vrij toegankelijk. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.
Heeft u interesse... dan bent u van harte welkom.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl