Een bijzondere les.

Een bijzondere les.

Donderdag 30 september 2021


Naar aanleiding van de oproep van de juf kwam vandaag Freek, de vader van Mae van de Vlindergroep, vertellen over zijn werk.
De komende Kinderboekenweek gaat immers over: beroepen, worden wat je wil.
Mae's vader werkt bij een bedrijf dat vlees maakt. Op een kleutervriendelijke manier werden de Vlinders- aan de hand van een Powerpoint-presentatie- meegenomen naar kantoor en naar de fabriek. 
Erg leuk was de link die werd gelegd naar alle zaken die we nu op school leren en die later van pas komen. 
Als je groot bent, moet je kunnen lezen, rekenen, vergaderen (in de kring zitten met grote mensen), taken verdelen (net als ons planbord) en soms ook Engels kunnen spreken.
We willen Freek hartelijk bedanken en natuurlijk ook Mae voor het 'lenen' van haar vader.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl