Schoolgids

Schoolgids

Via onderstaande link is de schoolgids 2019-2020 van obs Pluspunt te downloaden. Wij hopen u door middel van deze schoolgids zo volledig mogelijk te informeren over onze basisschool. Heeft u na het lezen nog vragen of suggesties, dan horen wij d...

Lees verder

Leerplicht en verzuim

Hier vindt u de formulieren om verlof aan te vragen. En de protocollen bij verzuim en schorsing. Beleidsregel-gewichtige-omstandigheden. Aanvraagformulier voor VERLOF buiten de schoolvakanties van meer dan 10 schooldagen Aanvraagformulier voor VER...

Lees verder

Stichting BOOR & GMR-po

Stichting BOOR & GMR-po

Identiteit De identiteit van ons onderwijs is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens en vooral het Verdrag inzake de rechten van het kind. We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg w...

Lees verder

Contactpersonen

Contactpersonen en vertrouwenspersonen obs Pluspunt

Lees verder

Algemeen

Pluspunt is een openbare basisschool in de wijk Prinsenland te Rotterdam. Het onderwijs op Pluspunt is waar mogelijk passend. Leerlingen worden uitgedaagd hun 'talenten' te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen.Sinds november 2012 i...

Lees verder

Peuteropvang

Sinds januari 2019 kunnen peuters van 2-4 jaar terecht in onze peuteropvang groep Het Pluspuntje. Kinderopvang BijDeHand zorgt op maandag- dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend voor professionele opvang, waar peuters elkaar kunnen ontmoeten en met e...

Lees verder

Onderbouw

Groepen 1 en 2 Pluspunt heeft twee groepen 1 en 2. Jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in één groep. Kinderen kunnen dan veel van en met elkaar leren.Bij de jongste kleuters wordt veel aandacht besteed aan het wennen op school. De ...

Lees verder

Middenbouw

Groepen 3 en 4Pluspunt heeft één groep 3, één groep 3/4 en één groep 4.In de groepen 3 ligt de nadruk op het leren lezen, schrijven en rekenen. Voor het lezen wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren...

Lees verder

Bovenbouw

Groep 5 tot en met 8In de groepen 5 tot en met 8 wordt de leerstof van rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie verder uitgebreid. Naast de instructielessen gaan de leerlingen steeds vaker en langer ook zelfstandig aan de leerstof werken. Zowel bi...

Lees verder


Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl