De onthoudboom bij de kleutergroepen

De onthoudboom bij de kleutergroepen

Donderdag 2 februari 2017

Wellicht was u destijds op de informatieavond over Move a-Head, maar het kan ook zomaar zo zijn, dat uw vierjarige zoon of dochter toen helemaal nog niet op Pluspunt zat. Daarom dus een korte uitleg over de methode Move a-Head. Move a-Head is een vernieuwend lesconcept waarbij het bewegen (move) als middel wordt gebruikt om de prestatie met het hoofd (head) te bevorderen (a-head) en andersom: het denken en voelen (head) wordt als middel gebruikt om het bewegen (move) te stimuleren (a-head). Het kind gaat aan de slag met leren leren, mentale, emotionele en sociale vaardigheden én bewegen. Leerkrachten krijgen in de loop van de tijd een beeld van hun leerlingen w.b. de beste aanpak. Natuurlijk gaat dit nog niet op voor heel jonge kinderen. Zij moeten hun leerstijl nog ontwikkelen en krijgen daar ruimschoots de tijd voor. Maar... ook bij de allerjongsten zijn we bezig met Move a-Head. Eén van de tools die we hiervoor gebruiken, is de onthoudboom. Waar oudere kinderen gebruik gaan maken van Mindmaps, moet er voor hele jonge kinderen gewerkt worden met pictogrammen. Zij kunnen immers nog niet lezen. De onthoudboom werkt als volgt: Per vakgebied (op de foto is dat Engels) wordt er aangeboden wat er onthouden moet worden. Onthouden gebeurt door er naar te kijken (ogen) en door voorwerpen daadwerkelijk te voelen, vast te houden, te zien in het echt. Dan maak je een foto en zie je wat er onthouden moet worden; The colors red, yellow and green. Wat 'hangt' er in de boomtakken? Later wordt er een houding aangeboden waardoor je informatie sneller onthoudt. Er is een start gemaakt en in de loop van de komende tijd gaan we kijken hoe de kinderen dit oppikken. Het werken met pictogrammen is in ieder geval niets nieuws binnen de kleutergroepen. Denk maar aan de dagritmekaarten en de plaatjes op de kasten met spulletjes.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl