Van de ouderraad

Zondag 29 januari 2017

Samenvatting bijeenkomst ouderraad van 17 januari 2017 Tijdens deze vergadering is onder meer gesproken over: • Het schoonmaken van de toiletten en vloeren. • Dit is wijs wordt gegeven in aanwezigheid van een teamlid. • IFFR afspraak gemaakt voor schoolbezoek 6 t/m 8 op 2 februari. • Vervanging van cd speler muziekinstallatie. • Ouderbijdragen en herinnering. De eerste herinnering volgend schoolseizoen wordt aangepast. • Bijdragen werkweek groep 8 en herinnering. • Werkweek schooljaar 2017-2018 is in september 2017; de brief voor de bijdrage moet eind dit schooljaar verstuurd worden aan de huidige groep 7 ouders. • Verkeersoverlast door parkeren auto’s op stoepen rondom school en handhaving. • Actie van een ouder over verkeerssituatie Jacques Dutilhweg moet vervolg krijgen. Ouderraad besluit twee groene poppen (‘Maatjes’) voor bij zebrapad richting AH aan te schaffen. Verzoek aan gemeente om lichtjes in zebrapad aan te brengen. • Evaluatie Sinterklaasfeest. Het is goed verlopen. Helaas liet de muziekinstallatie het afweten in de gymzaal. • Evaluatie Kerstborrel. Het was druk en verliep goed. Opbrengst € 281, hier gaan de gemaakte kosten nog van af. • Er wordt weer gezocht naar nieuwe bibliotheekouders. • Meldingen luizen/neetjes na de vakantie zijn beperkt. • Zoeken naar nieuwe ouderraadsleden m.b.v. inzet leerkrachten. Leerkrachten beter informeren over wie er in de ouderraad zitten. • Besluit: dit schooljaar geen goed doel. Maximaal één goed doel in een kalenderjaar. Spieren voor Spieren is het goede doel tijdens het Lustrumjaar 2017-2018. • Datum schoolfotograaf is 24 en 25 oktober 2017. Vastgestelde vergaderdata ouderraad 2017 - di 14 maart 2017 - di 9 mei 2017 - di 20 juni 2017

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl