KOMEN JULLIE OOK?

KOMEN JULLIE OOK?

Maandag 20 februari 2017

Deze week worden er in heel veel groepen 'open lessen' gegeven. Bij de ene groep zal dit een reken- of spellingles zijn, bij de andere groep kan dat een bewegingsles zijn. Per 'open les' kunnen ongeveer 10 ouders aanwezig zijn. Opgeven kan via de mail bij de leerkracht van uw zoon of dochter of via de intekenlijst bij de klasdeur. Een leuke manier om eens te kijken hoe het leren eraan toegaat.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl