Samenvatting bijeenkomst ouderraad van 26 september 2016

Zaterdag 8 oktober 2016

Tijdens deze vergadering is onder meer gesproken over: • Ondertekenen van de ‘gedragscode vrijwilligers’, waarin wordt afgesproken hoe vrijwilligers en het team zich dienen te gedragen. De gedragscode is ondertekend door MR en OR leden en wordt alle nieuwe vrijwilligers ter tekening voorgelegd. Komt inzichtelijk op de website. • Uit de verkiezingen Medezeggenschapsraad zijn twee nieuwe leden gekozen uit vijf aanmeldingen. • Tijdens een informatieavond bij Rijndam Revalidatie zal obs Pluspunt zich presenteren. • De brief om de jaarlijkse ouderbijdrage: eind september aan de leerlingen meegeven. • Bestemmingen schoolreis op woensdag 7 en vrijdag 9 juni. • Schoolfotograaf op 11 en 12 oktober en ondersteuning van ouders op deze dagen. • Kinderboekenweek vanaf woensdag 5 oktober, diverse activiteiten georganiseerd door het team. • De schoolbibliotheek op de 1e etage voor groepen 4 t/m 8: er zijn twee ouders die elke woensdag van 11.00-12.00 aanwezig zijn om boeken uit te lenen, in te nemen en kinderen te helpen met uitzoeken. • Sinterklaasfeest op maandag 5 december: o.a. hulp nodig bij het inpakken van cadeautjes. • Luizencontrole: nog niet alle groepen hebben ‘luizenpluizers’. In de klassen worden ouders gevraagd zich hiervoor aan te melden. • Hulp bij het koffieschenken bij de kleutermusical op woensdagochtend 21 december. • Opstarten organisatie kerstborrel op woensdagavond 21 december (als de kinderen in hun klas hun kerstdiner hebben) en inzet vrijwiligers. • Een goed doel voor dit schooljaar. • Schoolvakanties graag tijdig op de website bekend. • Promoten ouderraad en werven van ouderraadsleden voor dit schooljaar. Vergaderdatum ouderraad 2016: ma 28 november 2016

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl