Techniek op school

Techniek op school

Donderdag 2 februari 2017

Komende twee weken krijgt op onze school het vak Techniek extra aandacht waarbij ook de Techniektorens weer eens in het zonnetje worden gezet. Er worden in iedere groep technieklessen gegeven door zowel Celine als Marieke, stagiaires van de Pabo. Op dinsdag en donderdag pakt onze handvaardigheidsleerkracht Renee in de midden- en bovenbouw uit met speciale lessen in het kader van techniek, bijgestaan door stagiaire Nik. De kleuters hebben ook nog een eigen techniekprogramma. In alle lessen ligt de nadruk op het onderzoekend en ontwerpend leren. Bij het onderzoekend en ontwerpend leren werken kinderen als 'onderzoeker' en  'ontwerper' en ontwikkelen ze met elkaar hun begrip van concepten uit natuur en techniek. Onderzoeken en ontwerpen zijn daarbij geen doel op zich, maar een manier van werken die vanuit de verwondering en nieuwsgierigheid kinderen (samen) laat waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren.    

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl