Samenvatting bijeenkomst ouderraad

Vrijdag 17 maart 2017

Tijdens deze vergadering is onder meer gesproken over: • Parkeertoezicht wordt gevraagd met regelmaat te komen voor het verkeerd parkeren rondom school. • De afdeling Verkeer & Vervoer van de Gemeente Rotterdam heeft gemeld dat ‘.. de toezeggingen over verkeersveiligheid Jacques Dutilhweg op korte termijn verder worden opgepakt’. • Proberen te zorgen dat kinderen netjes gebruik maken van de toiletten. • Aanschaf van en bijdrage aan een nieuwe muziekinstallatie (o.a. gebruik voor musicals en werkweek groep 8). De oude werkt niet meer en is afgeschreven. • Betalingen ouderbijdragen en de herinnering hiervan in de eerste week van april. • Voorbereiding van het Paasontbijt op donderdag 13 april. • Voorbereiding voor de Kleutervierdaagse (dinsdag 16 t/m vrijdag 19 mei): aanschaf medailles, snacks en drinken. • Voorbereiding Avondvierdaagse Lage Land/Prinsenland (maandag 29 mei t/m donderdag 1 juni). Het bericht ‘verkeersregelaars gezocht’ is 8 maart online gezet. Publiciteit voor de avondvierdaagse en wanneer men zich kan inschrijven volgt. • Afscheid groep 8: - Herinnering voor de betaling van de ‘bijdrage werkweek groep 8’. - Organiseren koffie/thee schenken door hulpouders voor de musical op dinsdag 27 juni. - Aanschaf van afscheidscadeau. • Schoolbibliotheek tweede etage: het is lastig om de bibliotheek elke woensdagochtend te bemensen. We gaan het ook op een andere manier proberen. • Bijna alle leerlingen worden in de eigen klas na elke vakantie door ouders gecontroleerd op hoofdluis. Vervolg op een groep waar geen ouders helpen bij de controle. • Vraag om meer muziekonderwijs voor volgend schooljaar. • Werving ouderraadsleden onderbouw/middenbouw in maart d.m.v. een informatie flyer richting ouders. • Communicatie ouderraad richting ouders. Vastgestelde vergaderdata ouderraad 2016 - di 9 mei 2017 - di 13 juni 2017 (ook MR)  

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl