De MR zoekt nieuwe leden.

Dinsdag 14 juni 2016

Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en beslissen over zaken die spelen op school. De MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken. Als u interesse heeft om lid te worden, dan kunt u een mail sturen naar mr@obs-pluspunt.nl
Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl