Nieuwe leerkracht voor de MR

Woensdag 18 september 2019

De medezeggenschapsraad heeft een vacature bij de personeelsgeleding kunnen invullen. Nicoline Ziere neemt per direct de vrijgekomen plaats na het vertrek van Samashti Bicker. Nicoline geeft les aan de groep 4/5. Zij is erg gemotiveerd om mee te denken en mee te beslissen over zaken die spelen op school. De MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en fungeert als vraagbaak over actuele zaken.

Leden van de MR
In de MR zitten drie ouders en drie leerkrachten. De voorzitter van de MR komt uit de oudergeleding. Zowel voor de ouder- als personeelsgeleding worden verkiezingen gehouden, behalve als het aantal aanmeldingen even groot is als het aantal vacatures. In het geval van Nicoline is een verkiezing dan ook niet nodig. Zij kan direct zitting nemen in de MR.

Oudergeleding

• Jasper van der Neut (voorzitter)

• Janna Kramer

• Danniella Agor - Van Luipen

Personeelsgeleding

• Ellie de Boeck

• Inge Punt

• Nicoline Ziere

Vergaderingen
De MR vergadert 6 keer dit schooljaar in de lerarenkamer op school. De vergaderingen zijn voor ouders vrij toegankelijk. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats op de volgende data:

• 1/10/2019​​• 16/6/2020​​

• 12/11/2019

• 7/1/2020

• 18/2/2020

• 7/4/2020

Hebt u belangstelling om een vergadering bij te wonen, stuur dan een e-mail naar mr@obs-pluspunt.nl. U krijgt dan een uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering.

 


Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl