Protocol medisch handelen.

Protocol medisch handelen.

Dinsdag 20 september 2016

Sinds dit schooljaar hebben wij een nieuw protocol medisch handelen en medicijnverstrekking in gebruik genomen. Dit nieuwe protocol is te vinden op de website van Stichting Boor. Het protocol omvat richtlijnen voor ziekte van een leerling op school en het toedienen/innemen van medicatie op school. Alle leerlingen krijgen een toestemmingsformulier mee naar huis dat per leerling ingevuld dient te worden (vergelijkbaar met een formulier medische gegevens). Er is een apart toestemmingsformulier voor het innemen/toedienen van medicatie, deze is verkrijgbaar bij de administratie. Wij danken u bij voorbaat voor het invullen van de formulieren, in te leveren bij de administratie/leerkracht.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl