Het jaar is weer begonnen!

Dinsdag 23 augustus 2016

Gelukkig zijn ook dit jaar alle kinderen weer veilig thuis gekomen en zij we goed gestart op Pluspunt. Er zij een paar punten die wellicht wat meer aandacht vragen; ?12 september hebben wij onze jaarlijkse informatie avond. Deze is voor alle groepen van 19.00 tot 20.00 uur. Om 20.00 uur gaan we namelijk plenair verder met een ouderavond over Move-a-Head. Hiermee leren de kinderen hoe zij het beste leren en krijgen kinderen en leerkrachten handvatten bij het Leren leren. Move-a-Head verzorgt deze ouderavond zelf zodat u de juiste informatie krijgt. Deze vorm van leren leren kan bij alle vakken worden toegepast. Wij hopen op een grote opkomst zodat u er ook thuis bij het leren rekening mee kan houden. Op de kalender staat aangegeven dat 7 oktober een studiedag is, dat klopt. De dag ervoor, donderdag 6 oktober, is er een extra studiedag voor de groepen 4a, 5b en 7/8. Zoals u weet zijn de leerkrachten voor deze groepen relatief nieuw op Pluspunt en daarom moeten zij die dag naar Almere om een studiedag Kanjertraining te volgen. Noteert u dit alvast in uw agenda? Mocht u daardoor echt in de problemen komen, laat het dan even weten zodat wij voor een oplossing kunnen zorgen. De school is immers niet gesloten dus wellicht kunnen we uw kind dan in een andere groep plaatsen die dag. De Cito eindtoets is per abuis niet op de kalender gezet. Deze is in de week na Pasen, op 18, 19 en 20 april. Wij wensen iedereen een leuk en leerzaam schooljaar toe!
Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl