Samenvatting bijeenkomst ouderraad

Dinsdag 10 januari 2017

Tijdens deze vergadering is onder meer gesproken over: • Het ouderraad jaarverslag 2015/2016. Zodra vragen zijn beantwoord, wordt de verantwoording op de website gezet. • Ouderbijdragen en herinneringsbrief. • Werkweek groep 8 in het schooljaar 2017-2018 is in september (i.p.v. mei). • Schoolreis op woensdag 7 en vrijdag 9 juni: groepen 1 t/m 3 naar Plaswijckpark; groepen 4-5 naar Drievliet; groepen 6-7 naar Duinrell. • Evaluatie schoolfotograaf: organisatie en uitvoering verliepen goed; tevreden over de kwaliteit van de foto’s. • Evaluatie Kinderboekenweek: openingsact in de gang is een leuke entree; in de groepen is aandacht besteed aan Kinderboekenweek. • Sinterklaas: terugkoppeling vanuit de werkgroep. • Eigen schoolbibliotheek: er zijn drie moeders beschikbaar om elkaar af te wisselen op woensdag van 11.00-12.00. Herhalen van publiciteit aan leerkrachten. • Koffieschenken: kerstconcert kleuters 19 december, kleutermusical 19 april en musical groep 8 op 27 juni. • Werven van nieuwe ouderraadsleden via het team. • Kerstborrel 21 december. • Goed doel voor dit schooljaar en het volgend schooljaar (lustrumjaar). • Aandacht voor de toiletten en vloeren. • Aandacht voor project ‘Dit is wijs’ (voorheen Beware). Vastgestelde vergaderdata ouderraad 2016 - di 17 januari 2017 (tevens MR) - di 14 maart 2017 (tevens MR) - di 9 mei 2017 - di 20 juni 2017 (tevens MR)

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl