Twee nieuwe ouders voor de MR

Woensdag 13 maart 2019

De medezeggenschapsraad heeft de twee vacatures bij de oudergeleding kunnen invullen. Janna Kramer en DanniellaAgor - Van Luipen nemen vrijgekomen plaatsen per direct in. Janna is moeder van Tobias (groep 7B), Dafna (groep 4B) en Nils uit groep 1/2. Danniella is moeder van Jordan uit groep 1/2. Janna en Danniella zijn erg gemotiveerd om mee te denken en mee te beslissen over zaken die spelen op school. De MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en fungeert als vraagbaak over actuele zaken.

Leden van de MR
In de MR zitten drie ouders en drie leerkrachten. De voorzitter van de MR komt uit de oudergeleding. Zowel voor de ouder- als personeelsgeleding worden verkiezingen gehouden, behalve als het aantal aanmeldingen even groot is als het aantal vacatures. In het geval van Janna en Danniella is een verkiezing dan ook niet nodig. Zij kunnen direct zitting nemen in de MR.

Oudergeleding

• Jasper van der Neut (voorzitter)

• Janna Kramer

• Danniella Agor - Van Luipen

Personeelsgeleding

• Ellie de Boeck

• Inge Punt

• Samashti Bicker

Meer informatie
Hebt u vragen voor de MR, stuur dan een e-mail naar mr@obs-pluspunt.nl of spreek een van de leden aan. Op de website https://www.obs-pluspunt.nl/2499/7432/ouders/medezeggenschapsraad.htmlstaan de vergaderdata.


Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl