Een nieuw rapport in de groepen 1 en 2.

Een nieuw rapport in de groepen 1 en 2.

Woensdag 16 januari 2019

Zoals eerder aangekondigd, gaat het kleuterrapport veranderen.
Bij de groepen 1/2 werken we met het ontwikkelingsvolgmodel BOSOS  dat is ontwikkeld door Onderwijspraktijk Harry Janssens/ Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt.
Met de BOSOS worden alle kleuters op leeftijdsniveau gevolgd. 
 
BOSOS gaat uit van de volgende ontwikkelingslijnen:
1. Visuele motorische ontwikkeling
2. taal/ denkontwikkeling
3. auditieve ontwikkeling + de ontwikkeling van de lees- en spellingvoorwaarden
4. ontwikkeling van de rekenvoorwaarden
5. sociaal-emotionele ontwikkeling
 
Per periode kunnen verschillende doelen afgevinkt worden, zodat goed geregistreerd staat wat kinderen al kennen/ beheersen en waar nog aan gewerkt moet worden.Een kind beheerst een doel wel of niet. Er is geen middenweg. Bij twijfel staat er op het rapport 'nog niet'. Het doel blijft dan staan voor een volgende periode, zodat het alsnog behaald en afgevinkt kan worden.
 
Om voor ouders de doelen per periode inzichtelijk te maken laten de leerkrachten tijdens de tien minutengesprekken/ de rapportgesprekken de BOSOSlijsten zien. 
Voor de oudste kleuters wordt de laatste observatie (januari groep 2) uitgeprint en in het rapport gedaan.
Naast de BOSOS nemen we bij de oudste kleuters ook nog de Cito Taal en Rekenen midden groep 2 af. Zo krijgen we een compleet beeld.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl