Week tegen kindermishandeling.

Week tegen kindermishandeling.

Zondag 18 november 2018

De gemeente heeft leerkrachten en docenten van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs gevraagd om in de week van 19 tot en met 23november aandacht te besteden aan het onderwerp kindermishandeling.
Het doel van de week tegen kindermishandeling is kinderen weerbaarder maken. Dit kunnen we doen door kennis over te dragen en het onderwerp bespreekbaar te maken zodat kinderen hun eigen situatie of die van hun klasgenoten kunnen herkennen.
Het is belangrijk, dat kinderen zich bewust worden van het feit dat ook 'niet' leuke dingen met de juiste personen besproken kunnen worden.
Op Pluspunt wordt deze week in alle groepen op eigen niveau aandacht besteed d.m.v.:
groep 1 t/m 4: kleurkaarten (zie voorbeeldfoto)
groep: 5 en 6: een quiz
groep 7 en 8 :  een film 
Bij alle lessen hoort een lesbrief zodat de leerkrachten/ docenten goed weten wat ze moeten bespreken.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl