Wie komt de MR versterken?

Woensdag 10 oktober 2018

We zijn nog op zoek naar twee enthousiaste ouders die willen meedenken en een kritische open houding hebben. In de MR wordt gesproken over diverse onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. De MR kan invloed uitoefenen door het advies- en instemmingsrecht dat zij heeft met betrekking tot het te voeren schoolbeleid. Door zitting te nemen kunnen ouders meer inzicht krijgen in de achtergronden van de school en de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Naast reguliere onderwerpen is ook ruimte om met elkaar in te gaan op actuele ontwikkelingen of schoolmethodieken. Voor nieuwe leden zijn er diverse cursusmogelijkheden over het functioneren van de MR.

Geïnteresseerd om de MR te versterken?

Stuur dan een e-mail sturen met motivatie naar mr@obs-pluspunt.nl.                                                         Als er meer aanmeldingen dan vacatures zijn, zullen alle ouders de mogelijkheid krijgen hun stem uit te brengen tijdens verkiezingen.

De MR vergadert nog 5 keer dit schooljaar in de lerarenkamer op school. De vergaderingen zijn voor ouders vrij toegankelijk.                                                                                                                                           De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats op de volgende data:

20/11/2018

15/1/2018

5/3/2019

7/5/2019

25/6/2019


Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl