Steek jij je hand op voor onze gmr?

Steek jij je hand op voor onze gmr?

Maandag 7 november 2022

Steek jij je hand op?

Wil jij je inzetten voor goed (voortgezet) speciaal onderwijs? Vind je het leuk om mee te denken over beleid en strategie? Durf je kritisch te zijn en initiatief te nemen? Geef je dan op voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr so/vso) en maak het verschil!

 

Wat is de gmr?

Van de medezeggenschapsraad (mr) op school heb je misschien al eens gehoord. De mr denkt en beslist mee over het beleid van één school. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) adviseert en beslist mee over onderwerpen die alle of een meerderheid van de scholen binnen een sector aangaan. Voor de scholen binnen de sector (voortgezet) speciaal onderwijs is dat de gmr so/vso.

 

Wat doe je als lid van de gmr?

De gmr praat en overlegt minstens 6 keer per jaar met het bestuur van Stichting BOOR. Je denkt mee over de strategie, adviseert en toetst. Tijdens de vergaderingen wissel je informatie, ervaringen en argumenten uit. En er worden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over onderwijs en financieel beleid. Als lid van de gmr kun je ook zelf onderwerpen inbrengen. Je bent ook een aanspreekpunt voor de achterban van ouders, personeel, mr’s van de scholen en de schoolleiding. Je hebt geen opleiding of specifieke kennis nodig om lid te mogen worden van de gmr. BOOR biedt alle startende gmr-leden een training aan.

 

Meer weten of aanmelden?

Bij een volledige bezetting bestaat de gmr so/vso uit 8 medewerkers en 8 ouders. Op dit moment zoeken wij nog 6 ouders en 2 medewerkers. Wil je je aanmelden of wil je meer informatie over de procedure? Mail dan naar Marianne de Vries, ambtelijk secretaris van de gmr’s:  marianne.devries@stichtingboor.nl.


Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl