Leren met je lijf is leuk!

Leren met je lijf is leuk!

Dinsdag 18 september 2018

Een rekendoel dat deze week behandeld wordt bij de kleuters is: ' ik leer de vormen'.

' Dit is een driehoek, vierkant, cirkel, ovaal of ruit' , is natuurlijk allang niet meer van deze tijd.
Kinderen leren juist door met deze vormen bezig te zijn. Dus worden er vormen gestempeld en wordt er met allerlei vormen blokjes gebouwd zodat zij met heel veel concrete materialen met dit leerdoel in de weer zijn. 
De kleuterjuffen hadden in de speelzaal allerlei vormen met ' centimeterplakband' op de vloer geplakt. Bij deze vormen werden diverse opdrachten gegeven zoals: alle jongens gaan naar de driehoek, alle meisjes gaan naar het vierkant, alle kinderen die iets blauws aan hebben zetten hun tenen op de rechthoek. 
Kunnen we van kinderen ook een vierkant maken? En ja hoor, vier kinderen vormden een vierkant. Natuurlijk kwamen zo ook de andere vormen aan bod en merkten de kleuters door te meten zelf op dat je voor een rechthoek twee langere en twee kortere kleuters nodig hebt. En dus leerden zij op een speelse manier dat een rechthoek twee lange en twee korte zijdes heeft. 
' Juf, we hebben eigenlijk gemeten met ons lijf'. En hoe leuk is dat!

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl