We hebben uw hulp nodig!

We hebben uw hulp nodig!

Woensdag 6 april 2022

Hulp gevraagd! 

 

Nu we weer van alles mogen en kunnen, hebben we uw hulp nodig bij de ouderraad en in de klas als hulpouder! 

Ouderraad: 

De Ouderraad (OR) is een vertegenwoordiging van ouders die een actieve bijdrage leveren aan het organiseren van informele activiteiten en festiviteiten voor de kinderen en ouders van Pluspunt. De OR organiseert tal van leuke en leerzame activiteiten en uitstapjes. Zij denken mee en helpen bij feesten/vieringen, evenementen, educatieve uitstapjes, schoolreisjes en bijvoorbeeld de schoolfotograaf. De ouders van de ouderraad vormen een schakel tussen ouders & school. Een aantal keren per schooljaar vergadert de OR. Tijdens de vergaderingen is ook altijd de directie of een teamlid van Pluspunt aanwezig. Lijkt het u leuk om aan te sluiten, stuurt u dan een mail naar: ouderraad@obs-pluspunt.nl.  

Hulpouders:  

Niet alleen de ouders van de Ouderraad spelen een belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief tijdens activiteiten onder en na schooltijd zoals binnenkort bij de avondvierdaagse en het zomerfeest. Een moderne school als Pluspunt, kan eenvoudigweg niet zonder!  

Lijkt het u leuk om te helpen, geef het dan door aan de leerkracht van uw zoon/dochter.  

Als school vinden wij uw inbreng  heel waardevol. 


Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl