Nieuwe leerkracht voor de MR

Woensdag 9 december 2020

 

De medezeggenschapsraad heeft een vacature bij de personeelsgeleding kunnen invullen. Angela Jansen neemt per direct de vrijgekomen plaats in na het vertrek van Elly van Winden. Angela geeft les aan groep 3. Zij is erg gemotiveerd om mee te denken en mee te beslissen over zaken die spelen op school. De MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en fungeert als vraagbaak over actuele zaken.

Leden van de MR
In de MR zitten drie ouders en drie leerkrachten. De voorzitter van de MR komt uit de oudergeleding. Zowel voor de ouder- als personeelsgeleding worden verkiezingen gehouden, behalve als het aantal aanmeldingen even groot is als het aantal vacatures. In het geval van Angela is een verkiezing dan ook niet nodig. Zij kan direct zitting nemen in de MR.

Oudergeleding

Jasper van der Neut (voorzitter)
Janna Kramer
Danniella Agor - Van Luipen

Personeelsgeleding

Inge Punt
Nicoline Ziere
Angela Jansen

Vergaderingen
De MR vergadert nog 4 keer dit schooljaar. Op dit moment vinden de overleggen online plaats. Als het weer toegestaan is, zijn de vergaderingen in de lerarenkamer op school. De vergaderingen zijn voor ouders vrij toegankelijk. Ze beginnen om 19.30 uur en vinden plaats op de volgende data:

19/1/2021‚Äč
 9/3/2021
20/4/2021
15/6/2021

Heeft u belangstelling om een vergadering bij te wonen, stuur dan een e-mail naar mr@obs-pluspunt.nl. U krijgt dan een uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering.

 


Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl