De V  van ... vroeger, verrekijker en vangnet

De V  van ... vroeger, verrekijker en vangnet

Maandag 5 oktober 2020

Bij de kleuters wordt veel aan voorbereidend lezen gedaan. De nadruk wordt vooral gelegd op het hóren van verschillen tussen klanken.  Een middel dat hierbij gebruikt wordt, is de lettertas.
Om de beurt krijgen de kinderen de tas een keer mee naar huis om voorwerpen te zoeken die horen bij 'de letter van de week'. 
Tot nu toe, zijn de 'm', de 'r' en de 'v' aan bod gekomen.
Spelenderwijs maken kinderen kennis met woorden waarbij ze de letter/ klank van de week steeds meer gaan horen/ herkennen.
 
Nadat alle voorwerpen uit de tas bekeken en benoemd zijn en er besproken is wat je er mee kan doen, wordt er gesorteerd. Sorteren (groepjes maken) is weer een woord dat we moeten leren vanuit de rekenmethode. Zo zijn we dus op alle gebieden passend bezig.
Hoor je de klank vooraan, achteraan of in het midden van een woord?
Als laatste schrijven de leerkrachten de woorden op, zodat kinderen ook echt zien waar de letter staat.
De lettertas is een enorm mooi hulpmiddel om kinderen betrokken te houden bij de lessen, zeker omdat zij zelf spullen aan mogen dragen en spullen herkennen van thuis.
 
Nog even een reminder: vergeet u vrijdag niet dat de kinderen verkleed naar school mogen komen en speelgoed mee mogen nemen (groepen 1 en 2)

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl