Ouderbijdrage

De begroting van de ouderbijdrage vindt u onder de link Verder lezen

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Pluspunt heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school. De MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken. Als s...

Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR-po Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs (GMR-po) actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare basisscholen of een deel ervan aangaan, de zogenaamde bovenscho...

Lees verder

Stichting ouderraad

Wat doet de ouderraad van obs Pluspunt? Bij veel activiteiten op school zijn ouderraadsleden aanwezig. Wat doen ze nu eigenlijk precies? En voor wie?De doelstelling van de ouderraad is het bevorderen van een prettig leefklimaat voor de leerlingen. Dit do...

Lees verder

Klassenouders

Wat zijn klassenouders? Aan het begin van elk schooljaar wordt per groep een ouder gekozen als klassenouder, die zich hier vrijwillig voor opgeeft. De klassenouders zijn regelmatig op school en een aanspreekpunt voor team en ouders. De klassenouder vert...

Lees verder

Nieuwe ouders

Beste nieuwe ouder,Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Als je daar goed op inspeelt, zijn kinderen tot grote prestaties in staat. Wordt er uit gehaald wat erin zit. Dit is het uitgangspunt van onze school.  Pluspunt biedt onderwijs van ...

Lees verder